Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από τον Μόσχο Αλέξανδρο μαθηματικό του γυμνασίου - Λ.Τ Σημάντρων Χαλκιδικής.

Περιέχει πληθώρα άρθρων σχετικών με τη ιστορία , τη φιλοσοφία , τη λογοτεχνία τη χρησιμότητα των μαθηματικών.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Μικροπειράματα Λυκείου

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Δειγματικός χώρος με μπάλες

2. Διάγραμμα Venn

3. Πιθανότητα με "διακοπές"

4. Ρίψη τριών νομισμάτων

5. Τριγωνική ανισότητα

6. Πρόσημο τριωνύμου

7. Εταιρεία ηλεκτρικών λαμπτήρων. Πρόβλημα ανίσωσης 2ου βαθμού.

8. Εξισώσεις με απόλυτα 1

9. Εξισώσεις με απόλυτα 2.

10. Τριγωνική ανισότητα απόλυτων τιμών.

11. Αριθμητική πρόοδος

12. Η σκάλα - Αριθμητική πρόοδος

13. Νιοστός όρος αριθμητικής προόδου.

14. Τα τετράγωνα - Αριθμητική πρόοδος

15. Τα τραπέζια. Αριθμητική πρόοδος.

16. Άθροισμα ν πρώτων όρων αριθμητικής προόδου

17. Γεωμετρική πρόοδος

18. Βακτήρια. Εφαρμογή στον νιοστό όρο γεωμετρικής προόδου.

19. Aριθμητικός και γεωμετρικός μέσος

20. Εμβαδόν τετραγώνου συναρτήσει της πλευράς του.

21. Συμμεταβολή εμβαδού - τετμημένης.

22. Ορθογώνιο μέγιστου εμβαδού.

23. Τα πουλιά και το ψάρι. Πρόβλημα στην γραφική παράσταση.

24. Εύρεση δευτεροβάθμιας εξίσωσης με του τύπους Vieta

25. Αραβική μέθοδος επίλυσης δευτεροβάθμιας εξίσωσης.

26. Σχετικές θέσεις πολλών ευθειών

27. Κατακόρυφη κι οριζόντια μετατόπιση γραφικής παράστασης

28. Άρτια συνάρτηση

29. Περιττή συνάρτηση

30 Η συμμετρία της παραβολής.

31. Σέρβις. Πρόβλημα στην εξίσωση παραβολής.

32. Boλές στο μπάσκετ. Εφαρμογή στην εξίσωση παραβολής.

33. Προσδιορισμός παραμέτρων παραβολής

34. Άξονες συμμετρίας υπερβολής

35. Άθροισμα γωνιών και εξωτερική γωνία τριγώνου

36, Μοντέλο στο άθροισμα γωνιών τριγώνου

37. Κυκλικός κόμβος

38. Τα σπίτια κοντά στο σχολείο.

39. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

40. Ιδιότητες παραλληλογράμμου

41. Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων

42. Γωνία υπό χορδής κι εφαπτομένης


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.  Γραφική επίλυση εξίσωσης

2. Γραφική επίλυση ανισώσεων.

3. Δέσμη ευθειών

4. Σχεδίαση παραβολής

5. Ανακλαστική ιδιότητα παραβολής

6. Πρόβλημα κατασκήνωσης στην παραβολή

7. Σχεδίαση έλλειψης

8. Τελεφερίκ (Πρόβλημα στην έλλειψη)

9. Το πολυκατάστημα ( Πρόβλημα στην έλλειψη)

10. Τα καρφιά και το λάστιχο. Δραστηριότητα στην έλλειψη.

11. Μονοτονία συνάρτησης

12. Ο ποδηλάτης. Εφαρμογή στα διαστήματα μονοτονίας.

13. Σχήμα Horner και διαίρεση πολυωνύμων.

14. Μελέτη εκθετικής συνάρτησης

15. Ημιζωή εκθετικής απόσβεσης

16. Συμμετρία εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης

17. Το πεντάλιτρο δοχείο. Πρόβλημα εκθετικής μείωσης.

18.  Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων.

19. Τριγωνομετρικός κύκλος.

20. Η εξίσωση : ημχ = α

21 Ορθογώνιο σε τρίγωνο. Εφαρμογή στα εμβαδά.

22Ισεμβαδικά χωρία σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

23. Εμβαδόν χαρταετού


24. Εμβαδόν σταυρού

25. Eμβαδόν καρδιάς


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Απεικόνιση μιγαδικών αριθμών

2. Πράξεις μιγαδικών αριθμών.

3. Άσκηση στους μιγαδικούς αριθμούς

4. Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών συνάρτησης

5. Σύνθεση συναρτήσεων

6. Συνάρτηση ολοκληρώματος

7. Άθροισμα Riemann

8. Θεώρημα Rolle

9. Σκι στο βουνό.Πρόβλημα στο θεώρημα Rolle.

10. Θεώρημα μέσης τιμής.

11. Ελάχιστη απόσταση πλοίων. Πρόβλημα στην μελέτη ακροτάτων.

12. Μέγιστο εμβαδόν.

13. Μονοτονία ακρότατα και παράγωγος

14. Κοίλα συνάρτησης και εφαπτομένη καμπύλης

15. Κοίλα και δεύτερη παράγωγος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου