Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από τον Μόσχο Αλέξανδρο μαθηματικό του γυμνασίου - Λ.Τ Σημάντρων Χαλκιδικής.

Περιέχει πληθώρα άρθρων σχετικών με τη ιστορία , τη φιλοσοφία , τη λογοτεχνία τη χρησιμότητα των μαθηματικών.

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Δραστηριότητες με ανοικτά προβλήματα

Εδώ περιέχονται κάρτες με δραστηριότητες ανοικτών προβλημάτων. Κάθε κάρτα περιέχει ένα πρόβλημα - δραστηριότητα που δίνεται σε κάθε ομάδα 4 μαθητών χωρίς καμία διευκρίνηση ή οδηγία. Δίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία της ενότητας που αφορά τη δραστηριότητα. Σκοπός είναι οι μαθητές να αναπτύξουν μόνοι τους τις κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης χωρίς την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει μόνο όταν η μεθοδολογία των μαθητών ξεφεύγει πολύ από τις απαιτήσεις του προβλήματος. Αυτό γίνεται μόνο για λόγους διαχείρισης του διδακτικού χρόνου. Για το λόγο αυτό η δραστηριότητα δεν αναλύεται σε βήματα όπως στα φύλλα εργασίας αλλά απλώς διατυπώνεται το πρόβλημα και αφήνεται στην αυτενέργεια των μαθητών. Η διδασκαλία με χρήση ανοικτών προβλημάτων λειτουργεί ως αξιολόγηση και επανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά κυρίως βοηθά τους μαθητές να εισάγουν στρατηγικές , να κάνουν και να ελέγχουν εικασίες , να ξεδιπλώνουν μεθόδους και να οργανώνουν τον τρόπο σκέψης τους. Τελικά αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι αποτελεσματικές μέθοδοι και στρατηγικές που οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα και σε επιθυμητές λύσεις. Παγιώνεται με τον τρόπο αυτό η μαθηματική γνώση και ενισχύεται η συγκρότηση της μαθηματικής σκέψης. Κάνοντας κλικ πάνω στις κάρτες μεγεθύνονται και μπορείτε να τις αποθηκεύσετε ως εικόνες και να τις εκτυπώσετε για διδακτική χρήση.

Δραστηριότητα 1 : Εμβαδά ομοίων σχημάτων ( γ΄ γυμνασίου).
Δραστηριότητα 2: Πράξεις κλασμάτων ( α΄ γυμνασίου).Δραστηριότητα 3 : Εμβαδόν κύκλου ( β΄ γυμνασίου).Δραστηριότητα 4 : Εμβαδόν κύκλου - Ποσοστά ( β΄ γυμνασίου)

Δραστηριότητα 5 : Γραφική παράσταση συνάρτησης 
( β΄ γυμνασίου).


Δραστηριότητα 6 : Γραφική παράσταση συνάρτησης
(β΄ γυμνασίου).

Δραστηριότητα 7 : Ψευτοαναλογία ( α΄  και β΄ γυμνασίου).


Δραστηριότητα 8 : Πυθαγόρειο θεώρημα ( β΄ γυμνασίου).


Δραστηριότητα 9 ; Πυθαγόρειο θεώρημα - Ταυτότητες - Εξισώσεις α΄ βαθμού
( γ΄ γυμνασίου).

Δραστηριότητα 10 : Ποσοστά ( α΄ γυμνασίου).

Δραστηριότητα 11 : Συναρτήσεις - ακολουθίες 
( β΄ γυμνασίου - Β΄ Λυκείου)


Δραστηριότητα 12 : Όγκος κύβου - Δυνάμεις
(α΄ γυμνασίου).


Δραστηριότητα 13 : Γραμμικές εξισώσεις - Γραμμικά συστήματα
(γ΄ γυμνασίου).

Δραστηριότητα 14 : Σχετική θέση δύο κύκλων
( α΄ γυμνασίου - Α΄ Λυκείου).Δραστηριότητα 15 :  Εμβαδόν κύκλου - Ποσοστά
( β΄  γυμνασίου)
Δραστηριότητα 16 : Όμοια τρίγωνα ( Β΄ Λυκείου)


Δραστηριότητα 17 : Ελάχιστη τιμή παραβολής - 
Ελάχιστη απόσταση σημείου από ευθεία ( γ΄ γυμνασίου - Α΄Λυκείου).
Δραστηριότητα 18 : Εμβαδόν κύκλου ( β΄ γυμνασίου).


Δραστηριότητα 19 : Εμβαδά βασικών σχημάτων 
( β΄ γυμνασίου - Β΄ Λυκείου).

Δραστηριότητα 20 : Ποσοστά ( α΄ γυμνασίου).
Δραστηριότητα 21 : Απόσταση σημείου από ευθεία
( α΄ γυμνασίου).

Δραστηριότητα 22 : Ιδιότητα σημείων μεσοκαθέτου
(α΄ γυμνασίου)


Δραστηριότητα 23 : Τριγωνομετρία ( β΄ γυμνασίου).


24. Κλίμακα. ( α΄ γυμνασίου - γ΄ γυμνασίου).


25. Eμβαδόν ορθογωνίου - ελάχιστη περίμετρος.
( α΄ γυμνασίου).

26. Ανισώσεις ή y = αx + β
(β΄ γυμνασίου).27. Κλάσμα - Ποσοστό ( α΄ γυμνασίου).


28. Πράξεις κλασμάτων ( α΄ γυμνασίου).

29. Υπολογισμός ύψους δέντρου.
Εφαπτομένη γωνίας - Όμοια τρίγωνα
(α΄ γυμνασίου - γ΄ γυμνασίου)

30. Εμβαδόν κύκλου.( β΄ γυμνασίου - Β΄ Λυκείου).31. Εμβαδόν βασικών σχημάτων ( β΄ γυμνασίου)

32. Στον κύκλο. ( Α΄ Λυκείου)


33. Πρόβλημα στα κλάσματα ( α΄  γυμνασίου)

34. Πρόβλημα στην σύγκριση κλασμάτων (α΄ γυμνασίου)

35. Κλίμακα (α΄ γυμνασίου - γ΄ γυμνασίου)

36. Γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους ( γ΄ γυμνασίου)
37. Πρόσθεση ρητών αριθμών ( α΄ γυμνασίου)


38. Πρόβλημα εξισώσεων ( β΄ γυμνασίου)

39. Παραβολή ( γ΄ γυμνασίου - α΄ λυκείου)
40.  Πυθαγόρειο θεώρημα ( β΄ γυμνασίου)
41. Πυθαγόρειο θεώρημα - εμβαδόν τετραγώνου ( β΄ γυμνασίου)

42. Αναγωγή στη μονάδα ( α΄ γυμνασίου)43. Eμβαδόν κύκλου - τετραγώνου ( β΄γυμνασίου - Β΄ Λυκείου)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου