Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από τον Μόσχο Αλέξανδρο μαθηματικό του γυμνασίου - Λ.Τ Σημάντρων Χαλκιδικής.

Περιέχει πληθώρα άρθρων σχετικών με τη ιστορία , τη φιλοσοφία , τη λογοτεχνία τη χρησιμότητα των μαθηματικών.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

To Power Point στα μαθηματικά!

Εδώ θα βρείτε αρχεία σε Power Point για διδακτική χρήση. Μερικά αρχεία ενδέχεται να μην έχουν επιτυχή προεπισκόπηση. Κάνοντας όμως "Λήψη" του συγκεκριμένου αρχείου θα εμφανιστεί κανονικά.


Γενικού ενδιαφέροντος.

Τι είναι μαθηματικά;

Απόψεις για τα μαθηματικά.

Ένας κόσμος χωρίς μετρήσεις!

Μετρώντας το χρόνο , το μήκος , τη μάζα.

Kατασκευάζω ένα ηλιακό ρολόι.

"Στοιχεία" του Ευκλείδη.

Χρησιμότητα των μαθηματικών.

Σύντομη Ιστορία των Μαθηματικών.

Τα μαθηματικά είναι γέννημα της δημοκρατίας

Κριτική για τα μαθηματικά στην Αρχαία Ελλάδα.

Αποδείξεις που αποδίδονται στον Θαλή

2018 : 'Ετος των μαθηματικών

O Alain Badiou για τα μαθηματικάΑ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η περιπέτεια του ανθρώπου να μετρά.

Ιστορική παρουσίαση στα μαγικά τετράγωνα.

Το άθροισμα 1 + 2 + ... + 99 + 100

Σπαζοκεφαλιές στην επιμεριστική ιδιότητα.

H μαγεία των αριθμών.

Σπαζοκεφαλιές στην ευκλείδεια διαίρεση.

Σπαζοκεφαλιές στην προτεραιότητα πράξεων.

Παιχνίδι στους διαιρέτες.

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι και τα εναδικά κλάσματα.

Σπαζοκεφαλιές στα ισοδύναμα κλάσματα.

Παιχνίδια - Σπαζοκεφαλιές στην πρόσθεση κλασμάτων.

Αριθμόλεξο στην πρόσθεση κι αφαίρεση δεκαδικών αριθμών.

Παιχνίδι στις συντεταγμένες.

Ανάλογα ποσά.

Γραφική παράσταση αντιστρόφως ανάλογων ποσών.

Η ιστορία των αρνητικών αριθμών.

Ο κύκλος στη ζωή μας.

Η συμμετρία της χιονονιφάδας.

Παράλληλες ευθείες.Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η έννοια της μεταβλητής 1.

H  έννοια της μεταβλητής 2.

Επιμεριστική ιδιότητα 

Πράξεις με επιμεριστική κι αναγωγή ομοίων όρων.

Βήματα επίλυσης εξίσωσης.

Αδύνατες κι αόριστες εξισώσεις.

Παιχνίδι στις αόριστες εξισώσεις.

Πρόβλημα στις εξισώσεις 1.

Πρόβλημα στις εξισώσεις 2.

Πρόβλημα στις εξισώσεις 3.

Ιστορικά προβλήματα στην επίλυση εξισώσεων.

Γεωμετρικά προβλήματα στις εξισώσεις.

Ιδιότητες ανισοτήτων 1.

Ιδιότητες ανισοτήτων 2.

Ιστορία των άρρητων αριθμών.

Ιστορία των τετραγωνικών ριζών.

Παιχνίδι στους άρρητους αριθμούς.

Τετραγωνική ρίζα 1

Τετραγωνική ρίζα 2

Η  y = αx.

Ασκήσεις στην y = αx.

Προβλήματα στην y = αx και y = αx + β.

Ψευδαίσθηση αναλογίας.

Η  y = α / x.

Διαγράμματα στη στατιστική

Παιχνίδι στα εμβαδά.

Ιστορικά στοιχεία στο πυθαγόρειο θεώρημα.

Ιστορικά στοιχεία τριγωνομετρίας.

Εφαπτομένη γωνίας 1.

Εφαπτομένη γωνίας 2.

Ημίτονο και συνημίτονο.

Μέτρηση του ύψους του σχολείου.

Η χιονονιφάδα , η μέλισσα και τα κανονικά εξάγωνα

Ιστορική εξέλιξη του αριθμού π.

Προσέγγιση του π από τον Αρχιμήδη με τη μέθοδο εξάντλησης

Μήκος κύκλου.

O Eρατοσθένης υπολογίζει το μήκος της γης.

Εμβαδόν κύκλου 1

Εμβαδόν κύκλου 2

Μέθοδος Αρχιμήδη στον υπολογισμό του εμβαδού κύκλου.
Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δυνάμεις.

Ο πρώτος συμβολισμός στην Άλγεβρα από τον Διόφαντο.

Τετράγωνο αθροίσματος.

Επανάληψη στην παραγοντοποίηση.

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

Ινδική μέθοδος στην επίλυση εξισώσεων 2ου βαθμού.

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου.

Αντιπαράδειγμα στην ισότητα τριγώνων.

Κάρτες με όμοια σχήματα.

Όμοια τρίγωνα

Απόσταση πλοίου από την ακτή.

Υψομετρητής.

Παντογράφος.

Διασκεδαστικά προβλήματα στα γραμμικά συστήματα.Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύνολα. 


4 σχόλια: